• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Deze webshop is eigendom van Ledenzo.nl en bevat uitsluitend algemene informatie. Al de door ons gebruikte informatie is afkomstig van bronnen welke betrouwbaar mogen worden geacht. Voor juistheid en volledigheid van de door externe bronnen verstrekte informatie neemt Ledenzo.nl  geen verantwoording.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woon-plaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. 

Ledenzo.nl is geregistreerd onder nummer 55520944 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam

Werking website

Ledenzo.nl geeft geen garantie dat de webshop foutloos en ononderbroken functioneert. Wij doen uiteraard onze uiterste best. Als onze website / webshop onverwacht tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij van ledenzo.nl geen enkele aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Links

Op de webshop van Ledenzo.nl wordt u soms gelinkt naar externe sites. De informatie op al deze externe websites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Informatiegebruik

Alle informatie gebruikt op onze webshop zoals vormgeving, huisstijl en alle toegepaste logo’s zijn volledig eigendom Ledenzo.nl. Deze informatie kunt u uitsluitend voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermelding maakt van het feit dat u deze informatie heeft gebruikt van de webshop van Ledenzo.nl en dat u deze informatie volledig ongewijzigd zult laten.

Als u informatie van onze webshop voor commerciële doeleinden zou willen gebruiken / delen, dient u daarvoor eerst schriftelijke toestemming aan ons vragen.

SSL certificaat

Ledenzo.nl gebruikt een versleutelde SSL verbinding, hierdoor blijft u dus beveiligd online op onze webshop en kunt u op een zeer veilige manier kunt aankopen en afrekenen.